B.7. Premieoverzicht Zvw en Wlz

Premieoverzicht Zvw en Wlz (bedragen in euro's)

2015
Bron: Begroting VWS en CPB/MEV

*Zelfstandigen en gepensioneerden betalen de verlaagde inkomensafhankelijke bijdrage
Nominale premie, begroting VWS 1.211
Maximale hoogte eigen risico 375
Grens vermogenstoets (€) 103.422
Zorgtoeslag (drempel/afbouwpercentage)
Perc. drempelinkomen 1-persoons hh 2,395%
Perc. drempelinkomen meerpersoons hh 5,265%
Percentage afbouw 13,40%
Drempelinkomen (wml verzamelinkomen) (€) 19.463
Max. inkomen zorgtoeslag 1-persoons hh (€) 26.316
Max. inkomen zorgtoeslag meerpersoons hh (€) 32.655
Max zorgtoeslag 1-persoons hh (€) 982
Max zorgtoeslag meerpersoons hh (€) 1.871
Inkomensafhankelijke bijdrage (IAB)
Zvw
- percentage 6,95%
- verlaagd percentage* 4,85%
- maximum premie inkomen (€) [CPB/MEV] 51.974
- maximum bijdrage IAB (€) [CPB/MEV] 3.612
Wlz
- Inkomensafhankelijke premie 9,65%
- Inkomensgrens %-premie (€) [CPB/MEV] 33.589

VWS. Voor Nederland.