C.1.1. Aantal aanbieders

Aantal ziekenhuizen naar type zorgaanbieder

2013
** stand oktober 2013

Bron: Nza / marktscan Medisch Specialistische Zorg 2013
Algemene ziekenhuizen 82
Categorale ziekenhuizen 2
Academische ziekenhuizen 8
Categorale instellingen 65
ZBCs actief in A en/of B-segment 268**

Locaties academische en algemene ziekenhuizen incl. buitenpoliklinieken(sept. 2012)

Locaties academische en algemene ziekenhuizen incl. buitenpoliklinieken(sept. 2012)

Kaart met locaties categorale instellingen inclusief poliklinieken (2009)

Kaart met locaties categorale instellingen inclusief poliklinieken (2009)

Overige zorgaanbieders

2012 2013
Bron: RIVM, Zorgatlas
Aantal IVF-centra 13
Aantal abortusklinieken 20
met een vergunning voor late abortus 5
Aantal hospices 123
Aantal hospices speciaal voor kinderen 10

Aanbod palliatieve zorg

Aanbod palliatieve zorg

VWS. Voor Nederland.