B.6. Lasten per volwassene aan zorg

Lasten per volwassene aan zorg

2015
Bron: Begroting VWS
Nominale premie 1.211
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 1.577
Inkomensafhankelijke premie Wlz 1.029
Eigen betalingen 369
Belasting 1.186
Zorgtoeslag -297
Totaal 5.075

VWS. Voor Nederland.