C.8.2. Jeugdhulp

Jongeren en gezin

2012 2013
Bron: CBS-Jeugdmonitor
Jongeren van 0 tot 25 jaar (x 1 000) 4.927
Huishoudens met thuiswonende kinderen tot 25 jaar (x 1 000) 2.340
Jongeren in eenoudergezinnen (x 1 000) 675
Tienermoeders (jonger dan 20 jaar) 2.688
Kinderen betrokken bij echtscheidingen (0 tot 18 jaar) 33.834
Echtscheidingen met kinderen (0 tot 18 jaar) 1 8.814
Aantal levendgeborenen 171.341
Levendgeboren eerste kinderen 79.460

Schematische opbouw jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

Schematische opbouw jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering							bron: memorie van toelichting Jeugdwet, 2012

Veiligheid en justitie

2012
Bron: CBS-Jeugdmonitor
Aanraking met politie (12 tot 25 jaar) 65.900
In justitiële jeugdinrichting. totaal (12 tot 18 jaar) 1.918
In justitiële jeugdinrichting. strafrechtelijke titel (12 tot 18 jaar) 1.600
Ondertoezichtstelling: stand (0 tot 18 jaar) 30.606
Ondertoezichtstelling: instroom (0 tot 18 jaar) 10.554
Voogdij. stand (0 tot 18 jaar) 8.151
Voogdij. instroom (0 tot 18 jaar) 1.592

Huidige en nieuwe situatie

Huidige en nieuwe situatie bron: memorie van toelichting Jeugdwet 2012

Aandeel cliënten (0 tot 18 jaar) provinciale jeugdzorg per gemeente, 2011

Aandeel cliënten (0 tot 18 jaar) provinciale jeugdzorg per gemeente, 2011 Bron: CBS/landelijke jeugdmonitor 2013 en SCP

VWS. Voor Nederland.