A.6.2. Indicaties Langdurige Zorg

Indicatie zorg zonder en/of zonder met verblijf naar grondslag, personen op peildatum

Totaal, 3e kwartaal 2013 w.v. met verblijf, 3e kwartaal 2013
Peildatum jaar is de tweede vrijdag van augustus

Bron: CiZ en CBS/Monitor Langdurige Zorg
Totaal ZZV-AWBZ en/of ZMV-AWBZ 790.180 336.010
Somatische aandoening 336.215 91.415
Psychogeriatrische aandoening 100.055 80.555
Psychiatrische aandoening 127.745 47.280
Lichamelijke handicap 54.590 20.345
Verstandelijke handicap 163.460 93.085
Zintuiglijke handicap 8.115 3.335

Indicatie zorg zonder verblijf naar functie, personen op peildatum

3e kwartaal 2013
Peildatum jaar is de tweede vrijdag van augustus

Bron: CiZ en CBS/Monitor Langdurige Zorg
Totaal ZZV-AWBZ* 454.170
Begeleiding individueel 159.045
Begeleiding groep 100.970
Persoonlijke verzorging 272.970
Verpleging 89.150
Behandeling individueel 10.525
Behandeling groep 10.725
Kort verblijf 11.795

VWS. Voor Nederland.