B.1.1. Het BKZ naar financieringsbron

VWS. Voor Nederland.