C.6. Geestelijke gezondheidszorg

Aanbieders geestelijke gezondheidszorg

2011 2012 2013
Bron: Nza / Marktscan en beleidsbrief GGZ april 2014
Aantal en soort aanbieders curatieve ggz 7.132
Eerstelijns psychologische zorg verlener 3.835
Eerstelijn overig (psychiaters. orthopedagogen etcetera) 219
Tweede lijn (voorheen) gebudgetteerde zorgaanbieder 175
Tweede lijn niet gebudgetteerde instellingen 179
Tweede lijn vrijgevestigde zorgaanbieder 3.295

GGZ-instellingen

GGZ-instellingen

Verslavingszorg

Verslavingszorg

VWS. Voor Nederland.