C.1.3. Enkele karakteristieken medisch specialistische zorginstellingen

Enkele karakteristieken medisch specialistische zorginstellingen*

2012 2013
Bron: Nza, VWS-begroting

* Zorgaanbieders algemene ziekenhuizen, UMC en ZBC

** Excl. artsen voor verstandelijk gehandicapten en ouderengeneeskunde
Dagopnames (x miljoen) 1,2
Verpleegdagen (x miljoen) 7,24
Eerste polibezoeken (x miljoen) 8,14
Aantal geregistreerde medisch specialisten** 22.585

VWS. Voor Nederland.