B.8. Aantal onverzekerden, wanbetalers, ontvangers zorgtoeslag en collectief verzekerden

Onverzekerden en wanbetalers Zvw

2013
* Peilmoment eind december bij het Zorginstituut NL

Bron: Rivm/Zorgbalans o.b.v. Zorginstituut Nederland
Aantal onverzekerden* 28.740
Aantal wanbetalers* 316.378

Aantal ontvangers zorgtoeslag en aantal collectieve verzekerden

2014
Bron: Belastingdienst, Vektis
Aantal beschikkingen Zorgtoeslag (x 1000) 5.396
Verzekerden met een collectieve verzekering 70%

VWS. Voor Nederland.